کاتارینا ورزی

نویسنده و مترجم

ترجمه کتاب بزرگسالان

 

 

ترجمه کتاب بزرگسالان

 

جدید!!!

 

کلید سیمین، اثر هوارد فیلیپس لاوکرف

مجموعه 3 داستان کوتاه از لاوکرفت و مقاله وی بر تاریخچه ادبیات هورور

 

توسط انتشارات پریان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1395 ارائه خواهد شد!