کاتارینا ورزی

نویسنده و مترجم

مقاله های منتشر شده

مقاله های منتشر شده

 

مصاحبه با خانم آن مَک‌کافری، نویسنده ادبیات علمی تخیلی

          پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، بهار 1382

 

زن در ادبیات نوجوانان هینلین (ترجمه اثر ماریتا اِی فرانک)

پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، تابستان 1382

 

درآمدی بر فانتزی

ماهنامه روشنان تیرماه 1382

          دیپلم افتخار از هشتمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

 

فانتزی، رسانگان و میراث  فرهنگی

ماهنامه روشنان پژوهش، تیر 1382

 

هری پاتر، داستانی آشنا در لباس جدید

پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، بهار 1383

 

نقدی کلی بر طبقه بندی ادبیات کودک و نوجوان

جشنواره ادبیات کودک و نوجوان کرمان، زمستان 1383

 

عامپسندانه

کتاب ماه، تابستان 1384

دیپلم افتخار از هشتمین جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان